Street View & Bahavioural Adds

Bart van der Sloot heeft veelvuldig gepubliceerd op het gebied van Google Street View en gerelateerde diensten. Privacy in het publieke domein is een complex en lastig vraagstuk waarover veel onduidelijkheid bestaat. Daarnaast heeft hij meegeschreven aan een rapport aan de Nederlandse overheid met betrekking tot de implementatie van de nieuwe cookie-regels uit Europa, nadat de e-Privacy Richtlijn was herzien. Ook heeft hij diverse publicaties geschreven over de regulering van behavioural advertising en targeting, do not track initiatieven en cookie-muren.


Artikel over de regulering van cookies in Nederland."The paper aims to report the main findings of a study for the Dutch Regulatory Authority for the Telecommunications sector OPTA to explore how the new European ‘‘cookie rules’’ in the ePrivacy Directive impact on behavioral advertising practices via the storing and reading of cookies.


The paper identifies the main dilemmas with the implementation of the new European rules. The Dutch case provides a valuable reality check also outside The Netherlands. Even before the amendment of the directive, The Netherlands already had an opt-in system in place. From the Dutch experience important lessons can be learned also for other European countries."Download het artikel hier.

Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief


Sinds een aantal jaren is behavioural targeting sterk in opkomst. Door het gedrag van internetgebruikers te volgen en te analyseren, kan reclame worden gegenereerd op basis van persoonlijke voorkeuren.Hiertoe worden cookies geplaatst op de computers van internetgebruikers, kleine tekstbestandjes die surfgedrag kunnen registreren. Aangezien deze reclame op persoonlijke voorkeur en is gebaseerd, is zij effectiever en vertegenwoordigt derhalve een grotere economische waarde. Al sinds de opkomst van dit fenomeen wordt er op het privacyschendende karakter van deze reclametechniek gewezen.Download het artikel hier

Hoofdstuk in een boek over informatierechtelijke vraagstukken ten aanzien van Google. Dit hoofdstuk bespreekt de privacy- en gegevensbeschermingsrechtelijke vraagstukken.


"This chapter discusses the interplay between the European personal data protection regime and two specific Google services, Interest Based Advertising and Google Street View.


The chapter assesses first the applicability of the Data Protection Directive, then jurisdictional issues, the principles relating to data quality, whether there is a legitimate purpose for data processing, and lastly the transparency principle in connection with the rights of the data subject. The conclusion is that not all aspects of the services are easy to reconcile with the Directive’s requirements."


Koop het hoofdstuk hier of download een draft  hier.


Dit rapport is een advies aan de Nederlandse Regering aangaande de regulering van cookies, naar aanleiding van de wijzigingen van de e-Privacy Richtlijn in 2009.Nederland was één van de eerste landen met zeer strenge en vergaande regels voor het plaatsen van cookies op computers van burgers en het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van behavioural advertising. 


 

Download het rapport hier.

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Artikel over Google Street ViewDownload het artikel hier

Artikel over Google Street ViewDownload het artikel hier

Artikel Google Street ViewDownload het artikel hier

Google's dead end: analysis of Google Street View


Koop het artikel hier