Medische Privacy & Sport

Een van de meest dynamische onderwerpen in het privacyrecht is het gebruik van persoonsgegevens in de gezondsheidszorg, zoals voor total genome analysis, quantified self doeleinden en smart health apps. Een belangrijk onderwerp is hierbij het medisch beroepsgeheim (vertrouwelijkheid arts en patient) en de relationele en groepsprivacy.  Ook de relatie tussen privacy en sport is hierbij van belang. Over sporters worden veel persoonlijke gegevens verzameld en zij worrden onderworpen aan ingrijpende lichaamsonderzoeken.

The right to privacy has usually been considered as the most prominent fundamental

right to protect in data-intensive (Big Data) health research. Within the European

Union (EU), however, the right to data protection is gaining relevance as a separate fundamental right that should in particular be protected by data protection law. This paper

discusses three differences between these two fundamental rights, which are relevant

to data-intensive health research. Firstly, the rights based on the right to data protection

are of a less context-sensitive nature and easier to enforce. Secondly, the positive

obligation to protect personal data requires a more proactive approach by the EU and

its Member States. Finally, it guarantees a more comprehensive system of personal data

protection. In conclusion, we argue that a comprehensive system of data protection,

including research-specific safeguards, is essential to compensate for the loss of individual control in data-intensive health research. Download het artikel hier.

Sporters kunnen worden onderworpen aan zeer verregaande maatregelen in verband met de strijd tegen doping. Zo kunnen zij worden verplicht per dag hun verblijfplaatsen door te geven en kunnen er bloed- en urinemonsters worden verzameld en opgeslagen in het geval zij worden onderworpen aan een dopingtest.

Deze gegevens worden gedeeld met partijen in het buitenland, die onder andere gevestigd zijn in Zwitserland en Canada, maar ook daarbuiten. Deze maatregelen treffen vooral professionele atleten, maar kunnen onder omstandigheden ook worden opgelegd aan amateursporters. De vraag is of deze grootschalige gegevensverwerking en -doorvoer legitiem en proportioneel is in het kader van het recht op privacy en gegevensbescherming. De Nederlandse regering heeft onlangs een wet naar de Kamer gestuurd om deze gespannen relatie in te kaderen en bij wet te regelen. Dit artikel beschrijft de antidopingwereld, de betrokken

partijen en de gegevensverzameling en -doorvoer die plaatsheeft.


Download het artikel eerste deel hier en het tweede deel hier.

De rechten van atleten worden in de praktijk onvoldoende beschermd. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University. Atleten worden in de strijd tegen doping aan zeer ingrijpende lichaamsonderzoeken onderworpen. Ook worden veel privacygevoelige gegevens verzameld. De juridische bescherming atleten is echter vaak ontoereikend.

 

Drie onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) hebben in opdracht van de Europese Commissie onderzoek verricht naar de verzameling van gegevens over sporters in het kader van de strijd tegen doping in sport. Voor dit onderzoek is samengewerkt met experts uit alle landen van de Europese Unie. Ook zijn er interviews afgenomen met anti-doping organisaties, sporters, privacywaakhonden en de World Anti-Doping Agency (WADA), die wereldwijd de anti-dopingregels vaststelt.


Download het rapport hier.

Dit artikel bevat een analyse van het recht om te trouwen en een gezin te stichten (Artikel 12 EVRM). Dat betreft onder meer adoptie, artificiele inseminatie en geslachtsoperaties.


Dit recht is in het verdrag opgenomen als klassiek afweerrecht, dat de burger bescherming biedt tegen overheidsinmenging in zijn privésfeer, en als gelijkheidsartikel, dat een gelijke behandeling garandeert aan migranten, vrouwen, religieuze en andere minderheden.


Het Hof benadert artikel 12 echter vanuit een conservatief-christelijke invalshoek en biedt slechts bescherming aan de huwelijksverbintenis tussen man en vrouw en aan de creatie van het traditionele gezin via biologische wijze.


Download het Nederlandstalige artikel hier. Koop de Engelstalige herbewerking hier of download een draft daarvan hier.

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Privacy as publiek belangDownload het artikel hier

Privacy as a tactic of norm evasionDownload een draft hier of koop het boek hierIntroductie bij special issue, o.a. bijdrages over Quantified Self


Koop de intro hier of download draft  hier

Privacy in het leven van ouderenDownload het artikel hier