Internet Hosters & Media Agencies

De aansprakelijkheid van internet intermediairs in Europa blijft één van de ingewikkeldste onderwerpen in het informatierecht. Met name als het gaat om open platformen die gebruik maken van User Generated Content is het vaak lastig om de verantwoordelijkheid bij een partij te leggen voor wat betreft illegal activiteiten en content. In weze geldt hetzelfde voor media agencies en nieuws- en klokkeluiderssites, zoals wikileaks, die samenwerken met of gebruik maken van amateur journalisten. De rol van de producent en de consument, de hoster en de gebruiker en de journalist en de lezer lopen steeds meer door elkaar.

Dit hoofdstuk betreft de positie van media agencies in Nederland.


"Holland has always been on the forefront of new media developments. In 1618, the first newspaper appeared and seven years later, booksellers placed their first advertisements. The first radio program in the Netherlands was broadcasted from Scheveningen in 1919.


Like in most countries, broadcasting of television and radio was originally government controlled. Public broadcasting agencies still play a very important role on both radio and television. Typical of the Dutch media landscape is the pillarization. Dutch society, until the sixties of the last century, was divided in three pillars: catholic, protestant and liberal/socialist."


Koop het boek hier of download een draft van het hoofdstuk hier.

Rapport voor het LIDC Congress


"This chapter assesses on what grounds internet intermediaries can be held liable for infringing intellectual property, unfair competition and related laws in the Netherlands. The conclusion will be that the main ground is the breach of the obligation to respect the duty of care under the general tort law. In order to reach this conclusion, first, the main sources for obligations imposed on internet intermediaries are distinguished.


Secondly, a general typology of different internet intermediaries and their status under the Dutch legal system is presented. Thirdly, an outline is given of the main obligations. Finally, the main indications and contraindications for the existence of a duty of a care and liability for negligence of this duty are presented."


Download het rapport hier.

Dit artikel betreft de aansprakelijkheid van internet intermediairs in Europa.


In Europa zijn globaal drie regimes van toepassing op de aansprakelijkheid van internetintermediairs voor privacyschendingen

begaan door hun gebruikers via hun netwerk. Dit zijn de e-commercerichtlijn, die providers onder bepaalde voorwaarden uitsluit van aansprakelijkheid, de Richtlijn bescherming

persoonsgegevens, die providers die actief persoonsgegevens verwerken tal van plichten en verantwoordelijkheden oplegt, en de in het EVRM vervatte vrijheid van meningsuiting, die

internetproviders onder voorwaarden bepaalde privileges en vrijheden toekent.


Deze stelsels zijn ieder op een eigen gebied

van toepassing, maar kennen ook een gedeeltelijke overlap, terwijl ze elk een geheel eigen ratio en beschermingsregime kennen.


Download het Nederlandse artikel hier en de Engelstalige herbewerking van dat artikel hier.

Rapport over het gebruik van User Generated Content door mediabedrijven in Nederland


Voor de pers bieden user generated content (UGC) en gebruikersparticipatie

kansen in een tijd waarin ze ‘meer met minder’ moeten doen omdat zowel reclameals

abonnementsinkomsten dalen en redacties krimpen.


Alle vijftien Nederlandse nieuwsaanbieders die in het kader van deze studie zijn geanalyseerd bleken dan ook lage tot middelmatige participatievormen, zoals het geven van reacties, te faciliteren.


Download het rapport hier.

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Boek van het Digital content services for consumers EU-Project


Koop het boek hier

First Report of the Digital content services for consumers EU-Project


Download thet rapport hier


Final Report of the Digital content services for consumers EU-Project


Download thet rapport hier


Antwoorden door de Nederlandse ALAI Group


Download thet rapport hier

De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP op de stoel van de rechterDownload het artikel hier

De verantwoordelijkheid voorbij: ISP als verleng-stuk van de overheid


Download het artikel hier

Three strikes your out: de bescherming van auteursrechtDownload het artikel hier

Annotatie EHRM 16 juni 2015 (Delfi AS /Estland)Download de annotatie hier