Internet Hosters & Media Agencies

Bart van der Sloot

Internet Providers &

Media Agencies

De aansprakelijkheid van internet intermediairs in Europa blijft één van de ingewikkeldste onderwerpen in het informatierecht. Met name als het gaat om open platformen die gebruik maken van User Generated Content is het vaak lastig om de verantwoordelijkheid bij een partij te leggen voor wat betreft illegale activiteiten en content. In wezen geldt hetzelfde voor media agencies en nieuws- en klokkeluiderssites, zoals Wikileaks, die samenwerken met of gebruik maken van amateur journalisten. De rol van de producent en de consument, de hoster en de gebruiker en de journalist en de lezer lopen steeds meer door elkaar.

Dit hoofdstuk betreft de positie van media agencies in Nederland.


Nederland heeft altijd voorop gelopen bij de ontwikkeling van nieuwe media. In 1618 verscheen de eerste krant en zeven jaar later plaatsten boekverkopers hun eerste advertenties. Het eerste radioprogramma in Nederland werd in 1919 vanuit Scheveningen uitgezonden.


Zoals in de meeste landen werd de uitzending van televisie en radio oorspronkelijk door de overheid gecontroleerd. Publieke omroepen spelen nog steeds een zeer belangrijke rol op zowel radio als televisie. Kenmerkend voor het Nederlandse medialandschap is de verzuiling. De Nederlandse samenleving was tot de jaren zestig van de vorige eeuw verdeeld in drie pijlers: katholiek, protestant en liberaal/socialistisch.


Koop het boek hier of download een draft van het hoofdstuk hier.

Rapport voor het LIDC Congress


In dit hoofdstuk wordt beoordeeld op welke gronden internetintermediairs aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuk op intellectueel eigendom, oneerlijke concurrentie en aanverwante wetgeving in Nederland. De conclusie is dat de belangrijkste grond de schending van de zorgplicht uit hoofde van de algemene onrechtmatige daad is.

Om tot deze conclusie te komen wordt ten eerste een onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste bronnen voor verplichtingen die aan internetintermediairs worden opgelegd. Daarnaast wordt een algemene typologie van de verschillende internetintermediairs en hun status onder het Nederlandse rechtssysteem gepresenteerd. Ten derde wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verplichtingen. Ten slotte worden de belangrijkste indicaties en contra-indicaties voor het bestaan van een zorgplicht en aansprakelijkheid voor nalatigheid van deze plicht in kaart gebracht.


Download het rapport hier.

Dit artikel betreft de aansprakelijkheid van internet intermediairs in Europa.

 

In Europa zijn globaal drie regimes van toepassing op de aansprakelijkheid van internetintermediairs voor privacyschendingen begaan door hun gebruikers via hun netwerk. Dit zijn de e-Commercerichtlijn, die providers onder bepaalde voorwaarden uitsluit van aansprakelijkheid, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die providers die actief persoonsgegevens verwerken tal van plichten en verantwoordelijkheden oplegt, en de in het EVRM vervatte vrijheid van meningsuiting, die internetproviders onder voorwaarden bepaalde privileges en vrijheden toekent.


Deze rechtsstelsels zijn ieder op een eigen gebied van toepassing, maar kennen ook een gedeeltelijke overlap, terwijl ze elk een geheel eigen ratio en beschermingsregime kennen.

 

Download het Nederlandstalige artikel

hier en de Engelstalige herbewerking van dat artikel hier.

Rapport over het gebruik van User Generated Content door mediabedrijven in Nederland.


Voor de pers bieden User Generated Content en gebruikersparticipatie kansen in een tijd waarin ze ‘meer met minder’ moeten doen omdat zowel reclame als abonnementsinkomsten dalen en redacties krimpen.


Alle vijftien Nederlandse nieuwsaanbieders die in het kader van deze studie zijn geanalyseerd bleken dan ook participatievormen, zoals het geven van reacties, te faciliteren.


Download het rapport

hier.

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Boek van het Digital content services for consumers EU-Project


Koop het boek hier

First Report of the Digital content services for consumers EU-Project


Download thet rapport hier


Final Report of the Digital content services for consumers EU-Project


Download thet rapport hier


Antwoorden door de Nederlandse ALAI Group


Download thet rapport hier

De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP op de stoel van de rechterDownload het artikel hier

De verantwoordelijkheid voorbij: ISP als verleng-stuk van de overheid


Download het artikel hier

Three strikes your out: de bescherming van auteursrechtDownload het artikel hier

Annotatie EHRM 16 juni 2015 (Delfi AS /Estland)Download de annotatie hier