Expertisegebieden

Bart van der Sloot

Expertisegebieden

Big Data, Open Data & Hergebruik van Data

 

Big Data, Open Data & het Hergebruik van Publieke Sector Informatie

 

 

Mass Surveillance & Staatsnoodrecht

 

Mass Surveillance, Inlichtingendiensten & Staatsnoodrecht

 

 

Internet Providers & Media Agencies

 

Aansprakelijkheid van Internet Providers, User Generated Content & Online Journalistiek

Medische Privacy & Privacy in Sport

 

Medische Privacy, Beroepsgeheim & Privacy voor atleten

 

 

Gegevensbescherming & Transnationaal Verkeer

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, Privacy Shield & de e-Privacy Richtlijn

Google Street View & Behavioural Targeting

 

Google Street View, Cookies, Behavioural Targeting & Do Not Track

 

 

Privacy & het Europees Mensenrechten Verdrag

 

Het recht op privacy, artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)

Elektronisch Programma Gids & e-Boeken

 

Elektronische Programma Gids, Smart-TV, Must-Carry Verplichtingen & e-Boeken