Expertisegebieden

Bart van der Sloot

Expertisegebieden

Big Data, Open Data & Hergebruik van Data


Big Data, Open Data & het Hergebruik van Publieke  Sector InformatieMass Surveillance & Staatsnoodrecht


Mass Surveillance, Inlichtingendiensten & StaatsnoodrechtInternet Providers & Media Agencies


Aansprakelijkheid van Internet Providers, User Generated Content & Online Journalistiek

Medische Privacy & Privacy in Sport


Medische Privacy, Beroepsgeheim & Privacy voor atletenGegevensbescherming & Transnationaal Verkeer


Algemene Verordening Gegevensbescherming, Privacy Shield & de e-Privacy Richtlijn

Google Street View & Behavioural Targeting


Google Street View, Cookies, Behavioural Targeting & Do Not TrackPrivacy & het Europees Mensenrechten Verdrag


Het recht op privacy, artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)

Elektronisch Programma Gids & e-Boeken


Elektronische Programma Gids, Smart-TV, Must-Carry Verplichtingen & e-Boeken