Data Protectie & Gegevensdoorvoer

Met de onlangs aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op termijn de hudigie Richtlijn bescherming persoonsgegevens zal vervangen, verandert het gegevensbeschermingsrecht snel. Nieuwe rechten worden geintroduceerd, zoals het recht om vergeten te worden, het dataportabiliteitsrecht en het recht om tegen profiling te verzetten; ruimere plichten voor data controllers zijn aangenomen, zoals de plicht een Data Protection Officer aan te stellen, om Data Protection Impact Assessements te volrekken en melding te doen in het geval van datalekken. Er zijn hoge boetes voor het geval van een schending van de nieuwe gegevensbeschermingsregels. Tegelijkertijd zijn er ook grote veranderingen ten aanzien van transnationale gegevensdoorvoer, met name met betrekking tot de stromen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Dit artikel bespreekt in hoeverre rechtspersonen een beroep op het recht op privacy en gegevensbescherming kunnen doen in Europa.


"Privacy and data protection rules are usually said to protect the individual against intrusive governments and nosy companies. These rights guarantee the individual’s freedom, personal autonomy and human dignity, among others. More and more, however, legal persons are also allowed to invoke the rights to privacy and data protection.


Prima facie, it seems difficult to reconcile this trend with the standard interpretation of those rights, as legal persons do not enjoy freedom, personal autonomy or human dignity and it seems uncertain why business interests should be protected under privacy and data protection rules. On second thoughts, however, it appears rather unproblematic."


Koop het artikel hier of download een draft hier

Dit artikel geeft een vrij volledig overzicht van de GDPR en de belangrijkste verandringen die de regulering teweeg brengt.


'This paper introduces the strategic approach to regulating personal data and the normative foundations of the European Union’s General Data Protection Regulation (‘GDPR’). We explain the genesis of the GDPR, which is best understood as an extension and refinement of existing requirements imposed by the 1995 Data Protection Directive; describe the GDPR’s approach and provisions; and make predictions about the GDPR’s implications. We also highlight where the GDPR takes a different approach than U.S. privacy law. The GDPR is the most consequential regulatory development in information policy in a generation. The GDPR brings personal data into a detailed regulatory regime, that will influence personal data usage worldwide. Understood properly, the GDPR encourages firms to develop information governance frameworks, to in-house data use, and to keep humans in the loop in decision making.'


Download het artikel hier.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van maximaal 20 miljoen euro.


Dit boek legt uit wat de belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over anderen verwerken, zoals het treffen van technische veiligheidsmaatregelen, het doen van een impact assessment en het registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken.


Klik hier om te bestellen.

Dit artikel geeft een kritische bespreking van de rol van het individu, zijn belangen en rechten en het begrip informed consent in het Europese gegevensbeschermingsrecht. "The Regulation intorudces a number of specific obligations and rights in order to protect the interests of the citizen and consumer and provides far-reaching powers for governmental agencies to enforce these rules.However, not only is this directly against the original purpose of and ratio behind data protection rules, moreover, an increased emphasis on consumer interests and rights to control personal data seems an inadequate tool for solving the current problems involved with Big Data."

 


Koop het artikel hier of download een draft hier

Andere Wetenschappelijke Publicaties


De amendementen van Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn


Download het artikel hier


Google en het gegevensbeschermingsrecht


Koop hoofdstuk hier of download een draft hier


Hoofdstuk over het dataminimalisatie beginsel in Europa


Koop hoofdstuk hier of download een draft hier

De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner


Download het artikel hier


Dit artikel geeft een vrij volledig overzicht van de verschillende evaluaties van de WBP.Download het artikel hier.

Legal fundamentalism: is data protection really a fundamental right?


Download hier of koop het hoofdstuk hier.
De nieuwe rechten in Algemene Verordening Gegevensbescherming


Download het artikel hier


European Data Protection Law Review


Voor toegang tot het laatste nummer, klik hier.

Je geld of je gegevens:

privacybescherming of gratis internetdiensten


Download het artikel hier