Big Data & Privacy

Bart van der Sloot

Big Data & Privacy

Bart van der Sloot is expert op het gebied van Big Data en Privacy. Als medewerker van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid heeft hij een boek over Big Data geëdit, meegeschreven aan een advies aan de regering over de regulering van Big Data en een internationaal, rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd. Ook heeft hij diverse wetenschappelijke en populariserende werken geschreven over de relatie tussen privacy en Big Data.  


De WRR-Verkenning Exploring the Boundaries of Big Data analyseert het fenomeen Big Data vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven en presenteert bouwstenen voor een regelgevend kader voor Big Data.


Het boek stond onder redactie van Bart van der Sloot, Dennis Broeders en Erik Schrijvers.


De verkenning vormt een achtergrondstudie bij het WRR-Rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving.


De bundel bevat bijdragen van Robin M. Bayley en Colin J. Bennett, Rosamunde van Brakel, Gemma Galdon Clavell, Seda Gürses en Bart Preneel, Paul De Hert en Hans Lammerant, Bart van der Sloot, Joris van Hoboken, Sander Klous, Philipp Richter en Alexander Roßnagel.Koop het boek hier of download het hier

Big data worden steeds vaker en door steeds meer partijen gebruikt: van adverteerders tot inlichtingendiensten, van de gezondheidszorg tot de belastingdienst.


Dit boek zal uitleggen welke opkomende technologieën er zijn en waartoe ze worden ingezet, maar ook wat ze nog niet kunnen en waar droom en werkelijkheid door elkaar lopen; het zal bespreken wat de voordelen en toepassingsgebieden van data-gedreven projecten zijn, maar ook wat de gevaren en valkuilen zijn; het zal stilstaan bij de wettelijke regels, maar ook aangeven waar er nog lacunes zijn en vraagtekens over juridische en ethische dilemma’s. Kortom, het fenomeen Big Data zal van zoveel mogelijk kanten worden belicht om een helder en volledig beeld te krijgen.

 

Dit boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe technologie, de impact die de ontwikkelingen zullen hebben op onze samenleving en de vraagstukken die ze vanuit sociaal, ethisch en juridisch perspectief oproepen.


Koop het boek hier.

Advies van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid aan de Nederlandse regering over de regulering van Big Data en het gebruik van data binnen de overheid.


De WRR analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data kan gebruiken en richt zich daarbij specifiek op het veiligheidsdomein. Big Data kan volgens de raad uitsluitend vruchten afwerpen als de huidige wet-en regelgeving wordt versterkt om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen. Hiertoe moet de aandacht worden verlegd van het reguleren van het verzamelen van data – het zwaartepunt in de huidige juridische kaders – naar de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data. Voor de vrijheid en de veiligheid van de burgers doen zich in deze twee fasen van Big Data-processen de grootste kansen én de grootste risico’s voor.


Koop het boek hier of download het hier.

Dit WRR rapport bestaat uit drie delen. Hoofdstuk 3 beschrijft het deskresearch dat is uitgevoerd met betrekking tot elf geselecteerde landen. Dit hoofdstuk is vooral feitelijk en beschrijvend van aard. Hoofdstuk 4 bevat de antwoorden van de 18 DPAs op een enquête die is verstuurd met als vragen: (1) Wat is uw definitie van Big Data? (2) Is Big Data een onafhankelijk fenomeen? (3) Big Data: feit of fictie? (4) Wat is de reikwijdte van Big Data? (5) Wat zijn de mogelijkheden van Big Data? (6) Wat zijn de gevaren van Big Data? (7) Is de huidige wet- en regelgeving van toepassing op Big Data? (8) Is er behoefte aan nieuwe wetgeving voor Big Data? (9) Welk concept moet centraal staan in de Big Data regelgeving? (10) Hoe moeten de verantwoordelijkheden worden verdeeld? Deze vragen zijn deels gebaseerd op de vragen die in het onderzoek worden gesteld en deels volgen ze uit het deskresearch. Hoofdstuk 2 bevat een analyse en reflectie op deze twee onderzoeksstappen.


Download het rapport hier.

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Ten Questions for Future
Regulation of Big Data


Download het artikel hier.

Big Data and security policies


Download een draft hier of koop het artikel hier.