Schriftelijk werk

AANVRAAG voor Rapport of Advies

 
 
 
 
 
 
 

Bart van der Sloot heeft zo'n 100 artikelen, boeken, boekhoofdstukken, rapporten en adviezen geschreven. Hij heeft een academische track record, maar heeft ook uitgebreide ervaring in het adviseren van bedrijven, ministeries van de Nederlandse overheid en organen van de Europese Unie. Voor een volledige lijst met publicaties, voorzover deze openbaar zijn gemaakt, klik hier.