Over

Bart van der Sloot specialiseert zich op het gebied van Privacy en Big Data. Ook publiceert hij regelmatig over de aansprakelijkheid van internet intermediairs, gegevensbescherming en internetregulering. Actuele kernpunten zijn de onlangs door de Europese Unie aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming, internationale gegevensstromen, met name tussen Europa en de Verenigde Staten, en datalekken. Bart van der Sloot heeft recht en filosofie gestudeerd in Nederland en Italië en heeft tevens met succes het Honoursprogramma van de Radboud Universiteit afgerond. Hij werkt momenteel bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van de Tilburg University.


Voorheen werkte Bart bij het Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, en bij de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR) (onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken) aan een rapport over de regulering van Big Data in verband met veiligheid en privacy. In dat kader was hij ook de eerste editor van een wetenschappelijk boek met gastbijdrages van vooraanstaande internationale wetenschappers en de eerste auteur van een internationaal, rechtsvergelijkend onderzoek naar de regulering van Big Data.


Bart van der Sloot heeft een uitgebreide publicatielijst, waaronder boeken, boekhoofdstukken en artikelen in internationale en nationale tijdschriften, vakbladen en kranten over onderwerpen als Google Street View, Facebook, cookies, privacy in de gezondheidszorg, het recht om vergeten te worden, profiling, safe harbour, internationale gegevensstromen, mass surveillance, de aansprakelijkheid van hosting-providers, wikileaks, open data, big data, hergebruik van overheidsinformatie, avatars, online-identiteit en Electronic Programming Guides.


Hij heeft zo’n 100 lezingen en presentaties gegeven, zowel op nationale en internationale conferenties, voor algemeen geïnteresseerden en voor professionals binnen zowel de publieke als de private sector. Voorbeelden van vorige opdrachtgevers zijn onder meer het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeente Amsterdam, het Clingendael Instituut, het LIEC, het College voor de Rechten van de Mens, de Prano groep, medische congressen en diverse besloten bijeenkomsten bij grote tech- en mediabedrijven.


Bart van der Sloot is de general editor van het internationale privacy tijdschrift European Data Protection Law Review. Hij is permanent lid van de redactie van European Human Rights Cases.


Bart van der Sloot is tevens coördinator van het Amsterdam Platform for Privacy Research (APPR) dat bestaat uit zo'n 70 medewerkers aan de Universiteit van Amsterdam die zich in hun dagelijkse onderzoek en onderwijs richten op privacygerelateerde aspecten, vanuit verschillende invalshoeken, zoals rechten, filosofie, economie, informatica, geneeskunde, communicatiewetenschap, politicologie etc. Hij coördineert in dat kader de minor Privacy Studies, een interdisciplinaire minor op bachelor niveau over privacy en actuele technologische ontwikkelingen. Eerder was hij de hoofd-organisator van twee grote internationale privacy conferenties, namelijk de Amsterdam Privacy Conference 2012 en de Amsterdam Privacy Conference 2015, met sprekers als Viktor Mayer-Schönberger, Helen Nissenbaum, Max Schrems, Amitai Etzioni, Jullie Brill en Gabriella Coleman en zal ook de Amsterdam Privacy Conference 2018 coordineren. Hij is de wetenschappelijk directeur van het Privacy & Identity Lab.
Klik hier voor:

Publicaties - Presentaties - Media Optredens - Onderwijsactiviteiten

Activiteiten als organisator - Posities als Reviewer en Editor - Nevenactiviteiten